SÄHKÖVERKKOPALVELUT

Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 390 GWh, mikä oli noin 5,1 % edellisvuotta
enemmän.

Sähkön siirtohintoja korotettiin alkuvuodesta keskimäärin 6,5 % siirtotuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen.

Kertomusvuonna toimitusvarmuuteen panostettiin mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjännitejohtoja noin 80 km.


Tulevaisuuden näkymät

Energiaviraston kahden seuraavan valvontajakson valvontamenetelmissä on huomioitu sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen, mikä mahdollistaa jatkamaan säävarman sähköverkon rakentamista.

Loppuvuodesta 2016 käyttöön otettu pienjänniteverkon hallintajärjestelmä auttaa havainnoimaan erilaisia sähköverkon vikoja sekä parantaa oleellisesti sähköturvallisuutta ja lisää viankorjausorganisaation tehokkuutta.

Lue lisää >>

Viiva

SÄHKÖKAUPPA

Kokonaismyynnin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 8 % ollen 329 GWh. Kasvua syntyi eniten yritysmyynnin osalta.

Noin 87 % myydystä sähköstä hankittiin sähköpörssin kautta. Omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien
osuus myydystä sähköstä oli 13 %. Uusiutuvan sähkön osuus oli 12 %.

Uusasiakashankintaan tarkoitettu Energiakauppa.fi-sivusto uudistettiin käyttäjäystävällisemmäksi.

Kertomusvuonna Leppäkosken Energia sijoittui Energiateollisuus ry:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa kolmanneksi.


Tulevaisuuden näkymät

Leppäkosken Energian sähkönmyyntiliiketoiminta tulee kohtaamaan edellisten vuosien tapaan kiristyvää kilpailua.

Digitalisaation ja kilpailutilanteeseen liittyvän toiminnan kehittämisen lisäksi Leppäkosken Energia valmistautuu
tulevan Datahubin käyttöönottoon ja kehittää tietojärjestelmäratkaisuja kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää >>

Viiva

LÄMPÖPALVELUT

Kaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Konsernin kaukolämmön myynti oli 265 GWh. Maakaasun myynti kasvoi, ollen 64,5 GWh.

Kaukolämmön hintakehitys on ollut laskeva jo usean vuoden ajan. Kertomusvuonna hintoja laskettiin Nokialla
ja Sastamalan Pehulassa.

Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 1,6 km ja uutta verkostoa rakennettiin 1,5 km. Kuluneen vuoden aikana toimitusvarmuutta parannettiin edelleen mm. Hämeenkyrössä laajentamalla Puronsuun lämpökeskusta. Nokialla aloitettiin 20 MW:n vara- ja huipputehokattilan rakennustyöt.


Tulevaisuuden näkymät

Leppäkosken Lämmön tulevaisuuden kehitystyön yhtenä painopisteenä on biokaasu. Tutkimme ja kehitämme
myös innovatiivisia ratkaisuja vaihtoehtoisten energiatehokkuuden ja eri lämmitysmuotojen osalta.

Lue lisää >>


Viiva

TUOTANTOPALVELUT

Sähköä tuotettiin yhtiön Nokian voimalaitoksella, Ikaalisten moottorivoimalaitoksella, Leppäskosken ja Kukkurakosken vesivoimalaitoksissa, FC Power Oy:n vetyvoimalaitoksella sekä Kuivaniemen tuulivoimapuistossa.

Emoyhtiöllä on kertomusvuonna ollut omistuksessaan tuotanto-osuuksia mm. Kyröskosken Voiman vesivoimalaitoksesta ja Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitoksesta. Sähköntuotanto-osuuksia omistetaan myös Suomen Voima Oy:n ja Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta.

Nokianvirran Energian biokattilainvestointi valmistui suunniteltua aiemmin ja kotimaisten polttoaineiden käyttö
energiantuotannossa lisääntyi entisestään. Konsernin kaukolämmön tuotannosta biopolttoaineilla tuotettiin yli 73 %.


Tulevaisuuden näkymät

Selvitämme edelleen energiantuotannon eri polttoainevaihtoehtoja sekä tuotannon hyötysuhteen parantamiseen
liittyviä teknologioita.

Lue lisää >>

 


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot