ASIAKKAAT MÄÄRÄÄVÄT ENERGIAMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNAN

Asiakkaiden näkökulmasta energiayhtiöiden tulee tuottaa hyödyllisiä ja tarpeellisia palveluita. Asiakkaille kilpailukyvyttömäksi tai tarpeettomaksi muuttunut palvelu tai teknologia on nopeasti elinkelvoton. Kilpailun
tulisi tuottaa lisäarvoa ja heijastella asiakkaiden tahtoa. Kun tarpeeksi moni asiakas valitsee uudella tavalla, markkinat kehittyvät valintojen ja kilpailun ohjaamaan suuntaan. Energiayhtiön näkökulmasta kilpailua voi yrittää
ohjata vain vaikuttamalla sen todellisiin vallankäyttäjiin eli nykyisiin ja potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin. Kilpailussa
ja muutostilanteissa menestyjiä ovat ne, jotka muuttuvat ja toimivat kilpailun edellyttämällä tavalla. Kilpailuun ja muutoksen joko osallistutaan tai sitten ei.

ENERGIAYHTIÖN ROOLI VOI MUUTTUA

Energia-ala on kasvavan kaupallisen mielenkiinnon kohteena. Energiamarkkinoiden muutos tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin energiayhtiöille kuin alan ulkopuolisille toimijoille. Uusien toimijoiden ratkaisukeskeinen asiakasnäkökulma ja hinnaltaan kilpailukykyinen teknologia tai palvelu ohjaa yhä useammin
hinta- ja ympäristötietoisen asiakkaan päätöksentekoa. Energiayhtiöille vanhoista ja vakiintuneista toimintatavoista
ja teknologioista pinttyneesti kiinnipitäminen on varma tapa ulkoistaa itsensä kilpailluilta markkinoilta.

Asiakkaille eri energiamuodot ja teknologiaratkaisut ovat usein olemassa olevaa energiaratkaisua täydentäviä tai
korvaavia valintoja. Asiakkaiden lämpöpumput, aurinkopaneelit ja muut hajautetun energiantuotannon ratkaisutovat
tulleet jäädäkseen. Nopea teknologiakehitys ja uuden teknologian parantunut kilpailukyky on osa käynnissä
olevaa energiamarkkinoiden muutosta. Eri energiamuotojen ja -teknologioiden älykäs ja joustava yhdessä käyttö on
osa aiempaa aktiivisempaa energia-asiakkuutta. Energiayhtiöiden liiketoimintaympäristön ja asiakkuuksien muutos
jatkuu. Muutoksen käynnistäjiä ovat olleet itsenäisesti valintoja ja päätöksiä tehneet asiakkaat.

Kilpailu uusista hybridiasiakkuuksista ratkaistaan toimijoiden kyvyillä hyödyntää ja luoda energiasektorin teknologia-alustaan integroituja uusia liiketoimintamalleja. Perinteisten energiayhtiöiden rooli nykyisillä ja tulevilla energiamarkkinoilla hakee muotoaan. Muutos ja asiakkaiden aktivoituminen tarjoaa mahdollisuuksia myös energiayhtiöille.

LEPPÄKOSKEN ROOLI

Ratkaisukeskeisenä energiayhtiönä olemme reagoineet liiketoimintaympäristön muutokseen. Roolimme on tuottaa kestäviä energiaratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Toimintaympäristömme teknologia-alusta mahdollistaa
eri teknologioiden ja liiketoimintamallien käytännön kokeilut ja demonstroinnit. Leppäkoski on kokeilukulttuurin edelläkävijä. Kestävä energiaratkaisu syntyy, kun sovitamme yhteen asiakkaan muuttuvat tarpeet ja kulloinkin käytössä olevan teknologia-alustan.

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot