Leppäkosken Energia on sijoittunut Energiateollisuus ry:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa kolmanneksi asiakastyytyväisyyden osalta. Myös kaukolämmön ja sähkön kokonaistoimituksen tulokset olivat hyvät.

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin syksyllä 2016. Siinä haastateltiin lähes 7800 asiakasta 30 eri energiayhtiöstä.

Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden tarpeita. Perinteisten asiakastyytyväisyysmittareiden ohella kyselyssä selvitettiin asiakkaiden odotuksia eri palveluista, tuotteista ja palvelukanavista.


Asiakastyytyväisyystutkimus-2


PAIKALLISUUS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS TÄRKEÄÄ KAUKOLÄMMÖSSÄ

Kaukolämmön toimitusvarmuus sai asiakkailta kiitosta. Lisäksi asiakkaat arvostavat kaukolämmön kotimaisuutta ja paikallista toimijaa. Avoimissa kommenteissa annettiin positiivista palautetta mm. uusiutuvien polttoaineiden käytöstä lämmöntuotannossa.

Asiakastyytyväisyystutkimus-1

SÄHKÖN LAATU JA HÄIRIÖTTÖMYYS PAIKALLISEN YHTIÖN VAHVUUKSIA

Tutkimuksen mukaan Leppäkosken asiakkaat kokevat sähkönjakelun häiriöttömyyden ja vikojen korjausnopeuden olevan toimialan keskiarvoa paremmalla tasolla.

Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä Leppäkosken asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen ja palveluhaluun sekä sovittujen asioiden hoitamiseen. Lisäksi Leppäkoski koetaan luotettavana, vastuullisena ja asiantuntevana toimijana.

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot