KATSAUS SÄHKÖVERKKOPALVELUIHIN

Vuonna 2016 Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 390 GWh, mikä oli 5,1 % edellisvuotta enemmän. Budjetoitu siirtomäärä ylitettiin 5 GWh, mikä johtui normaalia kylmemmästä tammikuusta. Uusia sähköliittymiä tehtiin 130 kpl. Verkkoliiketoiminnan tulos ennen satunnaiseriä kasvoi edellisvuodesta 13,6 % ollen 5,1 M€ (4,5 M€).

Sähkön siirtohintoja korotettiin 1.2.2016 alkaen keskimäärin 6,5 % siirtotuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen. Liittymismaksuja ei kertomusvuonna korotettu.


ENERGIAVIRASTON VALVONTAPÄÄTÖS MYÖNTEINEN

Kolmannella valvontajaksolla (2012–2015) Leppäkosken Sähkö Oy:n sähkönsiirtopalveluiden ylituotto oli 2,05 miljoonaa euroa ja toisella valvontajaksolla (2008–2011) alituotto oli 1,38 miljoonaa euroa. Näin ollen kertynyt tuoton ylijäämä vuosilta 2008–2015 on 0,67 miljoonaa euroa. Kohtuullisen tuoton laskennan alijäämä vuodelta 2016 on arviolta miljoona euroa.

Katsauskauden aikana sähkönjakelun toimitusvarmuuteen panostettiin mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjännitejohtoja noin 80 km. Loppuvuodesta otettiin käyttöön pienjänniteverkon hallintajärjestelmä. Järjestelmä auttaa havainnoimaan erilaisia sähköveron vikoja sekä parantaa oleellisesti sähköturvallisuutta sekä lisää viankorjausorganisaation tehokkuutta.

Elokuun 27. päivänä Rauli-myrskyn puuskat ylsivät Leppäkosken Sähkö Oy:n jakelualueella lähes 25 metriin sekunnissa. Ilmajohdoille kaatuneet puut aiheuttivat runsaat 100 keskijännitevikaa. Pahimmillaan sähköttömiä asiakkaita oli 8000. Yli 12 tunnin pituisia sähkökatkoja pääasiassa Kihniössä ja Parkanon pohjoisosissa oli noin 1400 asiakkaalla. Niistä aiheutuvia vakiokorvauksia maksettiin noin 80.000 euroa.SÄHKÖNJAKELU KUNNITTAIN

Sähkönjakelu-kunnittain


SÄHKÖNJAKELU ASIAKASRYHMITTÄIN

Sähkönjakelu-asiakasryhmittäin

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nykyiset Energiaviraston julkaisemat sähkömarkkinalain mukaiset valvontamenetelmät kahdelle seuraavalle valvontajaksolle ovat voimassa 2016–2019 ja 2020–2023. Niissä on otettu huomioon sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen, mikä mahdollistaa jatkamaan säävarman sähköverkon rakentamista.

Digitalisaatio ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen tulevat olemaan avainasemassa. Samalla kyberturvallisuuden merkitys kasvaa entisestään. Pienmuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä enenevästi ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota myös tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksen liittämisen jälkeen.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä keväällä 2015 käynnistetty Datahub-projekti jatkuu. Projektin tuloksena tiedonvaihto sähkön vähittäismarkkinoilla selkeytyy ja tehostuu. Vuonna 2019 sähkön kuluttajien, myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden välillä liikkuvat tiedot tallentuvat datahubiin, josta ne ovat tasapuolisesti kaikkien markkinatoimijoiden saatavilla. Datahub tulee vaikuttamaan verkkoyhtiöiden prosesseihin ja yhtenäistämään verkkoyhtiöiden toimintamalleja.


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot