SÄHKÖKAUPAN MYYNTIKATSAUS

Sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 8 %. Kasvua syntyi lähinnä yritysmyynnin osalta. Kuluttaja-asiakkaiden kilpailuaktiivisuus jatkoi kasvamistaan vuoden 2016 aikana. Alkuvuoden aikana markkinaehtoiset tuotteet olivat erityisen kysyttyjä, mutta loppuvuonna kiinteähintaiset ja määräaikaiset tuotteet herättivät enemmän kiinnostusta. Sähkönmyynnin kannattavuus säilyi positiivisena, mutta sähköntuotannon kannattavuus pysyi edelleen heikkona markkinahintojen ollessa alhaisella tasolla.

Kertomusvuonna 1.9. alkaen myyntijohtajaksi nimitettiin sähkövoimatekniikan DI Juha Koskela Mika Laadun siirryttyä osakkuusyhtiö S2B Energia Oy:n toimitusjohtajaksi.


SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYS

Sähkön markkinahinnat toteutuivat kertomusvuonna noin 9 % korkeampana edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden keskihinta oli Suomessa 32,45 €/MWh. Vastaavasti systeemihintainen sähkö nousi 28 %, keskihinnan ollessa 26,91 €/MWh. Aluehintaeroa muodostui näin 5,54 €/MWh. Kalleimmaksi kuukaudeksi Suomessa toteutui marraskuu, jolloin sähkön keskihinta nousi hieman yli 41 €/MWh tasolle. Vastaavasti halvin kuukausi oli helmikuussa, jolloin sähkön keskihinta oli noin 26 €/MWh. Edelliseen vuoteen verrattuna kuukausien välinen vaihtelu oli suurempaa.

Alkuvuodesta Ruotsin ja Norjan vesivarastot olivat hieman normaalin yläpuolella. Viikon 25 jälkeen varastojen tilanne kääntyi normaalin alapuolelle. Syksyn aikaan varastojen tilanne jatkoi heikentymistään. Loppuvuonna vesivarastot olivat hieman yli 10 % normaalitason alapuolella.

Päästöoikeuksien hinnat vaihtelivat kertomusvuonna edellisen vuoden tapaan. Hinnat vaihtelivat alkuvuoden n. 8 €/tn ja alkusyksyn n. 4 €/tn välillä.


SÄHKÖN TUOTANTO JA TUOTANTO-OSUUDET

Edellisten vuosien tapaan asiakkaille hankittiin sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä, jonka osuus kertomusvuonna oli noin 87 %. Loput sähköstä tuotettiin omilla tuotantolaitoksilla tai hankittiin tuotanto-osuuksien ja pientuottajien kautta. Uusiutuvan sähkön osuus oli 12 %.

Sähköä tuotettiin yhtiön Nokian voimalaitoksella, Ikaalisten moottorivoimalaitoksella, Leppäskosken ja Kukkurakosken vesivoimalaitoksissa sekä Kuivaniemen tuulivoimapuistossa. Emoyhtiöllä on kertomusvuonna ollut omistuksessaan tuotanto-osuuksia mm. Kyröskosken Voiman vesivoimalaitoksesta ja Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitoksesta. Sähköntuotanto-osuuksia omistetaan myös Suomen Voima Oy:n ja Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta.


TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Energiateollisuus ry:n asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin syksyllä 2016. Siinä haastateltiin lähes 7800 asiakasta 30 eri energiayhtiöstä. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden tarpeita. Leppäkosken Energia sijoittui tutkimuksessa kolmanneksi asiakastyytyväisyyden osalta. Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä Leppäkosken asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen ja palveluhaluun sekä sovittujen asioiden hoitamiseen. Lisäksi Leppäkoski koetaan luotettavana, vastuullisena ja asiantuntevana toimijana.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Leppäkosken Energian sähkönmyyntiliiketoiminta tulee kohtaamaan edellisten vuosien tapaan kiristyvää kilpailua. Tämä tulee aiheuttamaan haasteita sähkökaupan kannattavuudelle. Tuotannon kannattavuus säilyy tulevanakin vuonna heikkona, mikäli markkinahinnat pysyttelevät ennakoidulla tasolla. Leppäkosken Energia vastaa haasteeseen kehittämällä toimintaansa yhteistyössä S2B Energia Oy:n kanssa.

Digitalisaation ja kilpailutilanteeseen liittyvän toiminnan kehittämisen lisäksi Leppäkosken Energia valmistautuu tulevan Datahubin käyttöönottoon, sekä kehittää tietojärjestelmäratkaisuja kokonaisvaltaisesti.


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot