KAUKOLÄMMÖN JA MAAKAASUN SUOSIO SÄILYY

Kaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Konsernin kaukolämmön myynti oli 265 GWh. Lämmön myynnin kasvuun vaikuttivat edellistä kylmempi vuosi sekä kasvanut asiakasmäärä. Kertomusvuonna uusia lämpösopimuksia tehtiin 14 kpl. Konsernin tytäryhtiöt FC Power Oy ja FC Energia Oy tuottivat Lappeenrannan Joutsenossa ja Sastamalan Pehulassa kaukolämpöverkkoihin lämpöä 34 GWh, mikä vastaa tasoltaan edellistä vuotta.

Kaukolämmön hintaa laskettiin 2016 vuoden aikana Nokialla ja Sastamalan Pehulassa. Kaukolämmön hintakehitys on ollut jo useana vuotena laskeva.

Maakaasun myynti kasvoi 2,2 % edellisvuodesta ollen 64,5 GWh. Maakaasuun liittyi vuoden aikana yksi uusi asiakas Nokialla.


KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSVARMUUS HYVÄ

Kaukolämmön ja maakaasun asiakkaiden energiamittauksista 65 % tehdään etäluennalla ja määrää lisätään vuosittain. Etämittaukset ovat jo käytössä Nokialla ja Sastamalan Pehulassa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 1,6 km ja uutta verkostoa rakennettiin 1,5 km. Kuluneen vuoden aikana kaukolämmön toimitusvarmuutta lisättiin edelleen mm. Hämeenkyrössä laajentamalla Puronsuun lämpökeskusta. Nokialla aloitettiin 20 MW:n vara- ja huipputehokattilan rakennustyöt.


KAUKOLÄMPÖ KUNNITTAIN

Kaukolämpö-kunnittain


KAUKOLÄMPÖ ASIAKASRYHMITTÄIN

Kaukolämpö-ryhmittäin


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Leppäkosken Lämmön tulevaisuuden kehitystyön yhtenä painopisteenä on biokaasu. Tutkimme ja kehitämme
myös innovatiivisia ratkaisuja vaihtoehtoisten energiatehokkuuden ja eri lämmitysmuotojen osalta.

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot