RAPORTOINTI KEHITTYY

Edellisvuonna raportoinnin kehittämisen alustaksi ja operatiivisen tiedon keräämiseksi rakennettu tietovarasto on otettu käyttöön. Tietokanta on integroitu lähes kaikkiin operatiivisiin tietojärjestelmiin ja sieltä on rajapinnat myös
voimalaitosten tuotantojärjestelmiin ja siten suorituskyvyn optimointiin, liiketoimintojen johtamiseen ja ohjaamiseen tarvittavat tiedot ovat helposti käyttäjien ulottuvilla. Talousraportoinnin kehittämiseksi otettiin kertomusvuoden aikana käyttöön uusi budjetointi- ja talousraportointiohjelmisto, joka tarjoaa työkaluja myös ennustamiseen, kehittämiseen ja lukujen analysoimiseen.

ASIAKASPALVELUKYSELYSTÄ HYVÄT TULOKSET

Asiakaspalvelukysely lähetettiin Leppäkosken kanssa asioineille kuukausittain. Kertomusvuonna keskimäärin 96 % vastanneista suosittelisi Leppäkoskea. Myös Energiateollisuus ry:n asiakastyytyväisyystutkimuksesta saatiin hyvät tulokset.

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA

Kertomusvuonna jatkettiin pitkäjänteistä toimintaa työturvallisuuden parantamiseksi tavoitteena edelleen nolla tapaturmaa. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin riskienarviointeja, työmaiden turvallisuuskatselmuksia sekä järjestettiin koulutuksia.


VASTUULLISTA TOIMINTAA

Vuonna 2016 Leppäkosken Sähkö -konserni liittyi uuteen vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimukseen ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa. Arjen toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jossa konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- sertifikaatit sekä energiahallintajärjestelmä. Toimintaa seurataan ja edelleen kehitetään sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Auditoinneissa esiin tulleiden kehittämiskohteiden korjaavilla toimenpiteillä on parannettu turvallisuutta ja toiminnan laatua sekä tehostettu toimintaa. Kertomusvuonna toteutettiin 6 kpl laajoja sisäisiä auditointeja.

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ -KONSERNIN TOIMIKUNNAT

  • Työsuojelutoimikunta
  • Tyky-toimikunta
  • Aloitetiimi
  • Henkilöstölehti Töpseli -toimikunta
  • YT-toimikunta


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot